Refusjonsmuligheter kan deles opp i to kategorier for de som har perio.

Systematisk behandling av perio

Perio-behandling (systematisk behandling) er enkelt sagt dyprens rundt tenner/ben i tannkjøttet.

Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt: Pasienten får stønad til systematisk behandling med sikte på å oppnå infeksjonskontroll. Behandlingen må være målrettet og faglig strukturert for å være stønadsberettiget.

Fra Helfos rundskriv 1. januar 2019

Erstatte tann/tenner som må trekkes pga. perio

Man kan erstatte tenner som må trekkes pga. perio med protese, bro eller implantat. Les mer om dette her.

Det er veldig spesifikke regler når det gjelder refusjon på erstatning av tapte tenner pga. perio

Pasienten kan få stønad til erstatning av tenner vedkommende taper på grunn av denne tannkjøttsykdommen.


Fra Helfos rundskriv 1. januar 2019