Om man ikke blir behandlet for periodontitt/pyrea vil sykdommen til slutt gjøre tennene helt løse. Tennene vil kunne falle ut av seg selv eller må anses som tapt og besluttes trukket av en tannlege og erstattet faste tenner på implantat, porselensbro eller løs protese.

Faste tenner på implantat

Kirurg eller tannlege kan trekke tann/tenner og sette inn implantat på samme behandlingstime. Det er ofte mulig å sette på implantatkrone eller bro samme dag, eller et par dager etterpå. Det er derfor slutt på at alle må gå uten tenner, eller gå med løs protese i en helningstid. Unntaket er hvis man har kjeveben som er veldig mykt eller andre situasjoner der kirurg mener at implantat ikke kan bli belastet med umidelbare tenner, må men dessverre gå med protese. Det er ingen fast helningstid da det er forskjellig fra person til person. Kanskje er det nok å vente i 1-2 mnd, mens noen må vente litt lengre før man får faste tenner.

Ved å benytte seg av løsninger med faste tenner på implatnat, slipper man lang helningstid med løs protese

Porselensbro

Mange må trekke fortenner pga. perio. Da kan man som oftes sette på en porselensbro. Bro av porselen kan brukes så lenge man har tenner på begge sider av der man mangler eller må trekke tenner. Det er også mulig med et hengeledd på én eller begge sider av broen ved behov.

Protese

Helprotese eller delprotese er en rimelig løsning for den som ikke ønsker eller kan få implantat. Det er mulig å lage tannprotese i løpet av én dag. Kontakt Proteseklinikken i Oslo for mer informasjon om dette.