Periodontitt kan forebygges eller stanses, men man blir aldri kvitt sykdommen. Siden sykdommen skyldes bakterier rundt tennene foregår perio-behandling ved å fjerne belegg og bakterier som finnes i lommen mellom tannkjøtt og tann, hvor pasienten ikke kommer til selv.

Pasientens oppgave er å rengjøre så godt som mulig ved hjelp av tannbørster, tanntråd, eventuelt tannstikker og interdentalbørster. Da er målet å fjerne belegg som er tilgjengelig for pasienten, det vil si belegg over tannkjøttskanten.

Behandling av periodontitt er som regel livslang. Det er viktig at denne behandlingen blir fulgt opp med regelmessige kontroller hos tannlege eller tannpleier.

Perio-behandling dekkes delvis av trygderefusjon fra Helfo. For den som må ha perio-behandling ofte, er det en maksgrense pr. år før man får frikort. Se info-video om frikort lengre ned på siden.

Informasjon om frikort